Aanwerving
gepubliceerd op 05 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Samenstelling van een **** van directeurs ****3 De raad van bestuur besliste op 29 mei 2009 de volgende laureaten vanaf 1 juni 2009 op te nemen in een **** van directeurs ****3 van de **** **** en de geldigheidsduur van deze Voor de

bron
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest
numac
2009031396
pub.
05/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR HET **** HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Samenstelling van een **** van directeurs ****3 De raad van bestuur besliste op 29 mei 2009 de volgende laureaten vanaf 1 juni 2009 op te nemen in een **** van directeurs ****3 van de **** **** en de geldigheidsduur van deze **** van directeurs ****3 te bepalen op zes jaar : Voor de **** Administratie : - Betrekking van coördinator van de departementen Recht en **** : Mevr. **** - Betrekking van coördinator van het departement Stedenbouw, Milieu en **** : de heer **** Mevr. **** Voor de algemene directie Stadsvernieuwing : - Betrekking van coördinator van het departement Programmering en Begroting : Mevr. **** - Betrekking van coördinator van het departement Commercialisering : Mevr. **** Voor de algemene directie Economische Expansie : - Betrekking van coördinator van het departement Verwerving, Ontwikkeling en Realisatie : de heer **** Mevr. **** de heer **** - Betrekking van coördinator van het departement Beheer en het departement Budget, Boekhouding en Externe Opdrachten : de heer **** - Betrekking van coördinator van het departement Commercialisering : de heer **** de heer ****

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde beslissingen met individuele strekking kan bij de afdeling Administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze publicatie.

Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van ****, **** 33, 1040 ****.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^