Aanwerving
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bijzondere werving. - **** van kandidaat-**** **** **** in 2016 In 2016 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-****, die houder zijn van een diploma van het **** 2. ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007242
pub.
06/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-10-06 **** : 2015007242

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Bijzondere werving. - **** van kandidaat-**** **** **** in 2016 In 2016 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-****, die houder zijn van een diploma van het hogere onderwijs van het korte type (specifieke bachelor) met volledig leerplan of van een minstens gelijkwaardig diploma, voor de Landmacht, Luchtmacht en **** Dienst. 2. Inschrijvingen ****.De inschrijving is mogelijk vanaf 05 oktober 2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 16 juni 2016. ****. De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, de **** en de proeven en examens van de wedstrijd kunnen worden bekomen bij de ****, op het **** Nummer 0800/33348 of via ****.****.****/****/vacature. 3. Programma van de proeven en examens ****.De geneeskundige onderzoeken, de gemeenschappelijke proef inzake fysieke conditie en de psychotechnische proeven worden georganiseerd vanaf 05 oktober 2015. ****. Een gestructureerd interview vóór een examencommissie met het oog op de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant voor het uitoefenen van de toekomstige functies waarvoor hij wordt aangeworven, wordt georganiseerd van 05 september 2016 tot 16 september 2016. ****. De geslaagde en batig gerangschikte sollicitanten zullen worden toegelaten op 07 november 2016. 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie en/of van veranderingen in de behoeften van de organisatie, is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald :

**** de **** ****/Aantal vacatures

****

****

****

6

10

16


**** afkortingen **** = van het **** **** **** = van het **** **** De onderstaande tabel herneemt de **** vacatures per **** :

**** ****/Landmacht

- Sous-officier **** **** **** **** (1) - **** **** **** **** **** (1)

**** ****/ Luchtmacht

- Sous-officier **** **** **** **** (1) - **** **** **** **** **** (1) - Sous-officier **** - **** (2) - Onderofficier Laborant - Scheikundige (2)

**** ****/**** Dienst

- Sous-officier **** - **** **** **** bord ****'**** **** (3) - **** **** - **** aan boord van een schip (3) - Sous-officier **** - **** **** (3) - **** **** - **** (3) - Sous-officier **** de **** **** (4) - Onderofficier **** **** (4)


**** diploma : (1) In het bezit zijn van een bachelor in elektronica - **** (2) In het bezit zijn van een bachelor in de chemie (3) In het bezit zijn van een bachelor in de verpleegkunde **** (4) In het bezit zijn van een bachelor in de medische biologie - **** **** Opmerking : Een gelijkwaardig diploma (graduaat) of een hoger diploma zijn eveneens toegelaten, maar om de rechten en de verplichtingen te bepalen wordt er met het vereiste diploma rekening gehouden.5. **** aanpassingen van de niet toegekende plaatsen **** chef van de Sectie Rekrutering en **** van de **** Directie **** **** past, indien nodig, de vacatures per functie aan op basis van de **** en organiseert de transfers in functie van de uitgedrukte behoeften.

begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^