Aanwerving
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Normale werving. - **** van kandidaat-**** **** **** technisch in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** **** **** technisch. 2. **** ****. **** ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007243
pub.
06/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-10-06 **** : 2015007243

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Normale werving. - **** van kandidaat-**** **** **** technisch in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** **** **** technisch.2. Inschrijvingen ****.De inschrijving is mogelijk vanaf 05 oktober 2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 28 april 2016. ****. De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, de **** en de proeven en examens van de wedstrijd kunnen worden bekomen bij de ****, op het **** Nummer 0800/33348 of via ****.****.****/****/vacature. 3. Programma van de proeven en examens ****.De geneeskundige onderzoeken, de proeven inzake fysieke conditie en de psychotechnische proeven worden georganiseerd vanaf 05 oktober 2015. ****. De proeven van schoolse kennis worden georganiseerd op 25 juni 2016 of 1 juli 2016 in de Koninklijke School voor Onderofficieren van ****.

Deze proeven omvatten proeven specifieke vakgebieden: (1) Proef elektriciteit: deze proef, onder de vorm van een test met meervoudige keuze, heeft tot doel om te toetsen of de sollicitant de nodige kennis heeft over elektriciteit en haar toepassingen, zodat de sollicitant kan aansluiten aan de aanvullende vorming op niveau van secundair onderwijs.(2) Proef mechanica: deze proef onder de vorm van een test met meervoudige keuze, heeft tot doel om te toetsen of de sollicitant de nodige kennis heeft over mechanica en haar toepassingen, zodat de sollicitant kan aansluiten aan de aanvullende vorming op niveau van secundair onderwijs.(3) **** ****: deze proef, onder de vorm van een test met meervoudige keuze, heeft tot doel te toetsen of de sollicitant de wiskundige **** kan gebruiken in technische probleemstellingen.Ze omvat, al dan niet visueel ondersteunde, technische probleemstellingen die via eenvoudige **** kunnen opgelost worden. ****. De geslaagde en batig gerangschikte sollicitanten zullen worden toegelaten op 16 augustus 2016 of 07 november 2016 in de Koninklijke School voor Onderofficieren van ****. 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie en/of van veranderingen in de behoeften van de organisatie, is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald:

**** de **** ****/Aantal vacatures

****

****

****/Totaal

29

59

88


**** afkortingen : **** = van het **** **** **** = van het **** **** De onderstaande tabel herneemt de **** vacatures per **** :

**** ****/Landmacht

- Sous-officier **** **** **** (1) - **** **** voor voertuigen (1)

- Sous-officier **** **** des **** ****'**** (1) - **** **** voor **** (1)

- Sous-officier **** en ****-**** - Onderofficier technicus elektronica-****

- Sous-officier **** (1)(2) - Onderofficier lasser (1)(2)

**** ****/ Luchtmacht

- Sous-officier **** en **** - Onderofficier technicus ****

- Sous-officier **** en **** **** **** de **** - Onderofficier technicus bewapening op ****

- Sous-officier **** en **** **** - Onderofficier technicus ****

- Sous-officier **** **** des **** ****'**** (1) - **** **** voor **** (1)

- Sous-officier **** **** **** (1) - **** **** voor voertuigen (1)

- Sous-officier **** (1)(2) - Onderofficier lasser (1)(2)

Marine

- Sous-officier service **** ****'**** - **** **** dienst

- Sous-officier service **** - Onderofficier technische dienst


(1) Inlijving voorzien op 07 november 2016 (2) Legt geen proeven van schoolse kennis af 5.**** aanpassingen van de niet toegekende vacatures **** chef van de Sectie Rekrutering en **** van de **** Directie **** **** past, indien nodig, de vacatures per functie aan op basis van de **** en organiseert de transfers in functie van de uitgedrukte behoeften.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^