Aanwerving
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Normale werving. - **** van kandidaat- onderofficieren Beperkte Duur **** **** niet-technisch in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-onderofficieren Beperkte Duur georganiseerd voor de **** **** **** niet-**** 2. ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007245
pub.
06/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-10-06 **** : 2015007245

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Normale werving. - **** van kandidaat- onderofficieren Beperkte **** Niveau **** niet-technisch in 2016 1. In 2016 wordt een **** van kandidaat-onderofficieren Beperkte Duur georganiseerd voor de **** **** **** niet-technisch.2. Inschrijvingen ****.De inschrijving is mogelijk vanaf 05 oktober 2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 28 april 2016. ****. De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, de **** en de proeven en examens van de wedstrijd kunnen worden bekomen bij de ****, op het **** Nummer 0800/33348 of via ****.****.****/****/vacature. 3. Programma van de proeven en examens ****.De geneeskundige onderzoeken, de proeven inzake fysieke conditie en de psychotechnische proeven worden georganiseerd vanaf 05 oktober 2015. ****. De geslaagde en batig gerangschikte sollicitanten zullen worden toegelaten op: (1) 07 november 2016 in de Koninklijke School voor Onderofficieren van **** voor de sollicitanten kandidaat-onderofficieren in niet-technische disciplines.4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie en/of van veranderingen in de behoeften van de organisatie, is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald :

**** de **** ****/ Aantal vacatures

****

****

****/Totaal

43

39

82


**** afkortingen : **** = van het **** **** **** = van het **** **** De onderstaande tabel herneemt de **** vacatures per **** :

**** ****/Landmacht

- Sous-officier Artillerie - **** Artillerie - Sous-officier **** **** - **** **** **** - Sous-officier **** **** Commando - **** **** **** Commando

**** ****/ Luchtmacht

- Sous-officier **** **** **** - **** **** **** ****

Marine

- Sous-officier **** **** & **** **** bord - **** **** **** & **** aan boord

****

- Sous-officier **** **** Support - **** **** **** Support - Sous-officier Cuisinier - Onderofficier Kok


5.**** aanpassingen van de niet toegekende vacatures **** chef van de Sectie Rekrutering en **** van de Algemene Directie **** **** past, indien nodig, de vacatures per functie aan op basis van de **** en organiseert de transfers in functie van de uitgedrukte behoeften.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^