Aanwerving
gepubliceerd op 16 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Krijgsmacht. - Benoemingen en aanstellingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale en aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 1471 van 6 oktober 2016 : Landmacht Wordt de aangestelde onderluitenant van de 53 **** promotie van

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2016007502
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2017-01-16 **** : 2016007502

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Benoemingen en aanstellingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale en aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 1471 van 6 oktober 2016 : Landmacht Wordt de aangestelde onderluitenant van de 53**** promotie van een industriële hogeschool, ****. ****, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerkende kracht inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2014 en wordt in de **** technieken van het **** ingeschreven.

Worden de aangestelde onderluitenants van de 54**** promotie van een industriële hogeschool, van wie de namen volgen, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerkende kracht inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2015 en worden in de hierna vermelde **** ingeschreven : Militaire en **** : ****. **** Technieken van het **** : ****-****. Zwaan.

Luchtmacht Wordt de aangestelde onderluitenant van het vliegwezen van de 53**** promotie van een industriële hogeschool, ****. ****, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van onderluitenant van het vliegwezen, met terugwerkende kracht inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2014 en wordt in de **** technieken van het **** ingeschreven.

Wordt de aangestelde adjudant van de 54**** promotie van een industriële hogeschool, ****. Merken, op 26 juni 2016 aangesteld in de graad van onderluitenant van het vliegwezen.

Worden de aangestelde onderluitenants van het vliegwezen van de 54**** promotie van een industriële hogeschool, van wie de namen volgen, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van onderluitenant van het vliegwezen, met terugwerkende kracht inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2015 en worden in de hierna vermelde **** ingeschreven : Militaire en **** : ****. **** Technieken van het **** : ****. Merken Marine Wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse van de 54**** promotie van een industriële hogeschool, ****. **** ****, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2015 en wordt in de **** technieken van het **** ingeschreven.

Worden de aangestelde vaandrigs-ter-zee tweede klasse van de 106de promotie van de hogere zeevaartschool, ****. Clement en ****. Van Den ****, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2015 en worden in de **** **** van **** ingeschreven.

Medische dienst Worden de aangestelde onderluitenants van de 91**** promotie van kandidaat-geneesheren, van wie de namen volgen, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van geneesheer-onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2012 en worden in de **** medische technieken ingeschreven : ****. ****, S. ****, ****. **** en ****. **** **** Wordt de aangestelde onderluitenant van de 91**** promotie van kandidaat-geneesheren, ****. Bun, op 26 december 2016 benoemd in de graad van geneesheer-onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2012 en wordt in de **** medische technieken ingeschreven.

Wordt de aangestelde onderluitenant van de 93**** promotie van kandidaat-geneesheren, ****. ****, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van tandarts-onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2014 en wordt in de **** medische technieken ingeschreven.

Worden de aangestelde onderluitenants van de 93**** promotie van kandidaat-geneesheren, S. **** en ****. ****, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van apotheker-onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2014 en worden in de **** medische technieken ingeschreven.

De officieren ****. ****, S. ****, ****. **** en ****. **** **** worden op 26 september 2016 benoemd in de graad van geneesheer-luitenant.

De officier ****. Bun wordt op 26 december 2016 benoemd in de graad van geneesheer-luitenant met terugwerking op 26 september 2016.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^