Aanwijzing In De Rechterlijke Orde
gepubliceerd op 05 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidshof te Luik Op 19 maart 2004 werd de heer Barreau, André, raadsheer in sociale zaken, als werknemer bediende, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te

bron
rechterlijke macht
numac
2004012086
pub.
05/04/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Arbeidshof te Luik Op 19 maart 2004 werd de heer Barreau, André, raadsheer in sociale zaken, als werknemer bediende, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^