Aanwijzing In De Rechterlijke Orde
gepubliceerd op 20 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De aanwijzing van Mevr. Timmermans, M.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 april 2005

bron
rechterlijke macht
numac
2005009306
pub.
20/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De aanwijzing van Mevr. Timmermans, M.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 april 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^