Aanwijzing In De Rechterlijke Orde
gepubliceerd op 06 oktober 2008

Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van Mevr. Michaux, M., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 18 oktober 2008.

bron
rechterlijke macht
numac
2008009842
pub.
06/10/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van Mevr. Michaux, M., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 18 oktober 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^