Aanwijzing In De Rechterlijke Orde
gepubliceerd op 24 januari 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 22 december 2010, heeft Mevr. Oost, M.-C., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van

bron
rechterlijke macht
numac
2011009041
pub.
24/01/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 22 december 2010, heeft Mevr. Oost, M.-C., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 14 januari 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^