Agenda Van De Plenaire Vergaderingen
gepubliceerd op 05 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 6 maart 2009, om 9 u. 30 m. en om 14. u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Julie Fiszman en de heer Moham(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Olivier de Clippele en Ser

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2009020019
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 6 maart 2009, om 9 u. 30 m. en om 14. u. 30 m. (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Julie Fiszman en de heer Mohammadi Chahid) tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid door de invoering van vrijstellingen voor de gewestelijke zuiveringsretributie. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Olivier de Clippele en Serge de Patoul) ertoe strekkende de schijven van de successierechten te indexeren op basis van de reële waarde van de activa. 2. Voorstellen van ordonnantie en ontwerpen van ordonnantie. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Françoise Schepmans en Mevr.

Caroline Persoons) betreffende de openbare archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Rapporteurs : de heren Joël Riguelle en Didier Gosuin. - Bespreking. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de Clippele, Mevr.

Françoise Schepmans en de heer Serge de Patoul) ertoe strekkende de duur van de hypothecaire waarborgen in te perken.

Rapporteur : de heer Didier Gosuin. - Bespreking (toepassing van artikel 86.4 van het reglement). - Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Didier Gosuin, c.s.) betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming.

Rapporteur : Mevr. Céline Fremault. - Samengevoegde bespreking. - Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van Titel VII en Titel X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht.

Rapporteurs : de heer Mohamed Lahlali en Mevr. Céline Fremault. - Bespreking. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Céline Fremault, Mevr. Isabelle Emmery, de heren Christos Doulkeridis, René Coppens, Mevr. Marie-Paule Quix, de heren Walter Vandenbossche en Denis Grimberghs) tot wijziging van het Wetboek van successierechten om de erfgenaam van in waarde gedaalde beurseffecten te beschermen. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Olivier de Clippele, Alain Destexhe en Mevr. Françoise Schepmans) strekkende tot een billijke inning van de successierechten.

Rapporteur : de heer Didier Gosuin. - Samengevoegde bespreking. 3. Interpellaties. - Interpellatie van de heer Walter Vandenbossche tot de heren Charles Picqué, Minister-President van de Regering, en Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende « de Brusselse economie in crisis en de maatregelen genomen door de Brusselse Regering ».

Toegevoegde interpellatie van Mevr. Adelheid Byttebier, betreffende « het meerjarenplan voor de handelskernen en de kinderopvang ten behoeve van kleine zelfstandigen ».

Toegevoegde interpellatie van Mevr. Danielle Caron, betreffende « de terugval van de vrije beroepen in het Brussels Gewest ».

Toegevoegde interpellatie van de heer Serge de Patoul, betreffende « de diensten voor actief zoeken naar werk ». 4. Mondelinge vragen. (*) - Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « het aantal beroepen bij advocatenkantoren ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende « het aantal beroepen bij advocatenkantoren ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Carla Dejonghe aan de heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « de overlastboetes op het openbaar vervoer ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « het aantal beroepen bij advocatenkantoren ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Fatiha Saïdi aan Mevr. Brigitte Grouwels, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel, betreffende « de gewestelijke klachtendienst ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « het aantal beroepen bij advocatenkantoren ». 5. Dringende vragen (**).6. Naamstemmingen (***) : - over de afgehandelde voorstellen van ordonnantie; - over het afgehandelde voorstel van ordonnantie (toepassing van artikel 86.4 van het reglement); - over de afgehandelde ontwerpen van ordonnantie. (*) Schriftelijke vragen waarop nog niet werd geantwoord. (**) Om 14 u. 30 m. (***) Vanaf 17 uur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^