Agenda Van De Plenaire Vergaderingen
gepubliceerd op 25 februari 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 26 februari 2010, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van resolutie (van de heer Michel Colson, Mevr. Vivian(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heer Joël Riguelle) tot wijzigi

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2010020015
pub.
25/02/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 26 februari 2010, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van resolutie (van de heer Michel Colson, Mevr. Viviane Teitelbaum, Mevr. Françoise Schepmans en de heer Serge de Patoul) tot hervorming van de begeleiding van de werkzoekenden. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Joël Riguelle) tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen met het oog op de bevordering van het gebruik van milieuvriendelijkere privévoertuigen. 2. Interpellaties. - Interpellatie van Mevr. Els Ampe aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de komst van een nieuwe Europese wijk op de Delta-site ».

Toegevoegde interpellatie van Mevr. Anne Dirix betreffende « de beslissing van de Europese Commissie om haar kantoren te vestigen op de Delta-site en de gevolgen voor de aanleg van deze site ».

Toegevoegde interpellatie van de heer Alain Maron betreffende « het huidige standpunt van het Gewest over de aanleg van het GGB Josafat ».

Toegevoegde interpellatie van Mevr. Céline Fremault betreffende « de ontwikkeling van het GGB 'Delta' ».

Toegevoegde interpellatie van Mevr. Annemie Maes betreffende « de nieuwe mogelijke pool van de Europese Commissie, Delta ». - Interpellatie van Mevr. Françoise Schepmans tot de heer Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende « het uitstel van de tenuitvoerlegging van de contracten voor beroepsprojecten ».

Toegevoegde interpellatie van Mevr. Elke Roex betreffende « de recente tegenstand binnen de meerderheid tegen de invoering van het verplicht beroepscontract voor jongeren ». 3. Mondelinge vragen. - (*) Mondelinge vraag (nr. 65) van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « het inroepen van een belangenconflict in het kader van de wet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type wet prom. 23/12/2009 pub. 21/03/2011 numac 2011000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - Duitse vertalin sluiten betreffende de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten ». - (*) Mondelinge vraag (nr. 77) van Mevr. Céline Delforge aan Mevr.

Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « het project BUB-visie of visie 2009 van de MIVB ». - (*) Mondelinge vraag (nr. 104) van de heer Didier Gosuin aan Mevr.

Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « het onderzoek van financieringscenario's waarmee de MIVB haar investeringsbeleid kan voortzetten ». - (*) Mondelinge vraag (nr. 106) van de heer Serge de Patoul aan Mevr.

Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « de tramlijn tussen het Wetstation en het Westland Shopping Center ». - (*) Mondelinge vraag (nr. 107) van de heer Serge de Patoul aan Mevr.

Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « de verlenging van lijn 94 ». - (*) Mondelinge vraag (nr. 108) van de heer Serge de Patoul aan Mevr.

Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « de tramlijn aan de Leopold III-laan ». 4. Dringende vragen (**). (*) Schriftelijke vragen waarop nog niet werd geantwoord. (**) Om 14 u. 30 m.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^