Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming van 14 mei 1999
gepubliceerd op 05 november 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk en tot aanpassing van bijlage V bij titel III, afdeling VI

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012737
pub.
05/11/1999
prom.
14/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


14 MEI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk en tot aanpassing van bijlage V bij titel III, afdeling VI van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1999, blzn. 38043 en volgende : bl. 38043, in de titel van het koninklijk besluit, lezen « Koninklijk besluit van 4 mei 1999... » in plaats van « Koninklijk besluit van 14 mei 1999... »; bl. 38050, in de Franse tekst van de titel van Bijlage III, lezen « Liste non limitative de... » in plaats van « C. Liste non limitative de... »; bl. 38058, in de Nederlandse tekst van de titel van bijlage III, lezen « Niet-limitatieve lijst van... » in plaats van « C. Niet-limitatieve lijst van... ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^