Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming
gepubliceerd op 13 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 19 februari 1998 is de erkenning van 16 januari 1997 van het Centraal Ziekenhuislaboratorium, Atmos(...) * Meting van koolstofdisulfide in lucht volgen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012140
pub.
13/03/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria (Koninklijk besluit van 31 maart 1992) Bij ministerieel besluit van 19 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998016058 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 19/02/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998022122 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde sluiten is de erkenning van 16 januari 1997 van het Centraal Ziekenhuislaboratorium, Atmosferische Meting en Industriële Toxicologie, Houtmarkt 33 te 8500 Kortrijk, uitgebreid met de volgende verrichting : * Meting van koolstofdisulfide in lucht volgens methode ATM.TOX. SO1 (actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en gaschromatografische analyse).

Bij ministerieel besluit van 19 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998016058 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 19/02/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998022122 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde sluiten is de erkenning van 15 februari 1996 van het Centrum voor Technologisch Onderzoek van de Hogeschool Gent, Voskenslaan 270 te 9000 Gent, uitgebreid met de volgende verrichting : * Meting van koolstofdisulfide in lucht volgens methode H/OR.17 (actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en gaschromatografische analyse).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^