Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming
gepubliceerd op 21 maart 2000
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 28 februari 2000 is de N.V. Cosimco, Kartuizerweg 1, te 2550 Kontich, erkend geworden in klasse 1 (...) Bij ministerieel besluit van 28 februar

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012147
pub.
21/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest (Artikel 148decies 2.5.9.3.4.) Bij ministerieel besluit van 28 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000022207 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleger of gegradueerde ve sluiten is de N.V. Cosimco, Kartuizerweg 1, te 2550 Kontich, erkend geworden in klasse 1 voor het afbreken en verwijderen van asbest tot 28 februari 2003.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000022207 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleger of gegradueerde ve sluiten is de N.V. Compagnie d'Entreprises CFE, Hermann-Debrouxlaan 40-42, te 1160 Brussel, erkend geworden in klasse 5 voor het afbreken en verwijderen van asbest tot 31 december 2000 en wordt het ministerieel besluit van 27 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999012055 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot invoeging van een hoofdstuk XVIIbis in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten tot erkenning van de N.V. Compagnie d'Entreprises CFE, Hermann-Debrouxlaan 40-42, te 1160 Brussel, voor het afbreken en verwijderen van asbest, ingetrokken.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^