Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming
gepubliceerd op 19 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 14 mei 2002 wordt het Provinciaal Instituut Brandweer- en Ambulanciersopleiding, Oostmalsesteenweg 75, te 2520 Ranst , gemachtig(...)

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012683
pub.
19/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten wordt het Provinciaal Instituut Brandweer- en Ambulanciersopleiding, Oostmalsesteenweg 75, te 2520 Ranst (Emblem), gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming bedoelde getuigschrift van hulpverlener uit te reiken.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^