Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming
gepubliceerd op 19 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 14 mei 2002 wordt « Paramedic VDS S.P.R.L. », boulevard de l'Humanité 415, te 1190 Bruxelles , gemachtigd het in het artikel 177(...)

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012684
pub.
19/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002007138 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van mei 2002 type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014139 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van over sluiten wordt « Paramedic VDS S.P.R.L. », boulevard de l'Humanité 415, te 1190 Bruxelles (Forest), gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming bedoelde getuigschrift van hulpverlener uit te reiken.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^