Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming
gepubliceerd op 23 september 2004

Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van Laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 7 september 2004 is het laboratorium van de BV RPS Analyse, Tolweg 11 te 4851 SJ Ulvenhout Meten van de luchtve

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004012317
pub.
23/09/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van Laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 7 september 2004 is het laboratorium van de BV RPS Analyse, Tolweg 11 te 4851 SJ Ulvenhout (Nederland), erkend geworden voor de volgende verrichtingen tot 31 augustus 2005 : Meten van de luchtverontreiniging in de werkplaatsen/meten van de asbestvezelconcentratie in lucht met de membraanfiltermethode en optische fasecontrastmicroscopie volgens NBN T96-102.

Identificatie van asbest in materialen op basis van de procedures : AV.001, AV.005 op basis van NEN 5896.

AV.008 op basis van NEN 5897.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^