Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming
gepubliceerd op 16 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 26 april 2007 wordt de BVBA « Euro Logistics », Joseph Watersstraat 59, te 4800 Verviers, gemachtigd het in het artikel 177 van het Alge

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012188
pub.
16/05/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007009434 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot instelling van een Nationaal Instituut voor Criminalistiek, met het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007009440 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de erkenning van opleidingen in het kader van de toekenning van opleidingsverlof aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten wordt de BVBA « Euro Logistics », Joseph Watersstraat 59, te 4800 Verviers, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming bedoelde getuigschrift van hulpverlener uit te reiken.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^