Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming
gepubliceerd op 30 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 21 september 2007 wordt het ministerieel besluit van 1 maart 2007 tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 januari 2003 waarbij

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012686
pub.
30/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 21 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten wordt het ministerieel besluit van 1 maart 2007 tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 januari 2003 waarbij de NV « G.U.E.S.T. », rue Jules Beghin 8A, 7070 Mignault, gemachtigd wordt het in artikel 177 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming bedoelde getuigschrift van hulpverlener uit te reiken, ingetrokken.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^