Arrest van 02 oktober 2007
gepubliceerd op 22 oktober 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2007003462
pub.
22/10/2007
prom.
02/10/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


2 OKTOBER 2007. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben


De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op artikel 438, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de artikelen 194 tot 201;

Gelet op de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 9 juli 2007 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2007, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen, Besluit :

Artikel 1.De op 9 juli 2007 opgemaakte lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, wordt als volgt gewijzigd : In de rubriek "Vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten" Weglatingen van : 1) Arinso International, Naamloze vennootschap, Humaniteitslaan 116, 1070 Brussel.2) Electrabel, Naamloze vennootschap.Regentlaan 8, 1000 Brussel.

Schrapping van : Solutia Europe SA/NV, Naamloze vennootschap, Boondaalsesteenweg 6, 1050 Brussel.

In de rubriek "Vennootschappen waarvan de effecten onder het publiek verspreid zijn, ingevolge een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar verkoopaanbod of een openbaar aanbod tot omruiling of ingevolge een vroegere toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt" Adreswijzigingen De maatschappelijke zetel van "Merit Capital Global Investment Fund", Naamloze vennootschap, wordt overgebracht van "Amerikalei 35, 2000 Antwerpen" naar "Roderveldlaan 5, 2600 Berchem".

De maatschappelijke zetel van "Accent Fund", Naamloze vennootschap, zal overgebracht worden van "Rijsenbergstraat 148, 9000 Gent" naar "Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent" vanaf 29 oktober 2007.

Wijzigingen van de maatschappelijke benaming "Osiris, Naamloze vennootschap, Guimardstraat 18, 1040 Brussel" wordt "Degroof, Naamloze vennootschap, Guimardstraat 18, 1040 Brussel". "PAM, Naamloze vennootschap, Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel" wordt "Petercam B Fund, Naamloze vennootschap, Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel". "PAM Multifund, Naamloze vennootschap, Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel" wordt "Petercam B Multifund, Naamloze vennootschap, Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel".

Schrappingen van : DB Fixe, Naamloze vennootschap, Havenlaan 86C B 320, 1000 Brussel.

Indaver NV, Naamloze vennootschap, Poldervlietweg 24, 2030 Antwerpen.

The Capital Markets Company, Naamloze vennootschap, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk. (1) Triodos Values Fund, Naamloze vennootschap, Hoogstraat 139, B 3, 1000 Brussel.

Overbrenging van rubriek 1 "Vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten" naar rubriek 2 "Vennootschappen waarvan de effecten onder het publiek verspreid zijn, ingevolge een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar verkoopaanbod of een openbaar aanbod tot omruiling of ingevolge een vroegere toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt" van : Carrières Unies de Porphyre, Naamloze vennootschap. Belle-Vuestraat 64, 1000 Brussel.

Brussel, 2 oktober 2007.

De Voorzitter, J.-P. SERVAIS.

(1) De maatschappelijke zetel van de vennootschap werd verplaatst van 'Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk' naar 'Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Antwerpen-Edegem' (Beslissing van de Raad van Bestuur van 16 oktober 2002).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^