Arrest van 03 mei 2005
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van belegingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2005003424
pub.
12/05/2005
prom.
03/05/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


3 MEI 2005. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van belegingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België, opgemaakt op 31 december 2004, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2005, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat, ingevolge de beslissing van de beursvennootschap Ronflette & Cie B.V.B.A., gevestigd te 6000 Charleroi, boulevard Devreux 3, om een einde te stellen aan haar activiteiten van beursvennootschap op 31 mei 2005, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, overeenkomstig artikel 103, alinea 1, van de wet van 6 april 1995, beslist heeft om diens vergunning als beursvennootschap in te trekken en de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend in deze zin aan te passen, Besluit : De op 31 december 2004 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België wordt gewijzigd, met uitwerking op 31 mei 2005, door de weglating, in de rubriek "Beursvennootschappen", van de beursvennootschap Ronflette & Cie B.V.B.A., boulevard Devreux 3, 6000 Charleroi.

Brussel, 3 mei 2005.

Le Président, E. Wymeersch.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^