Arrest van 03 mei 2007
gepubliceerd op 01 juni 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2007003227
pub.
01/06/2007
prom.
03/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


3 MEI 2007. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben


De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op artikel 438, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de artikelen 194 tot 201;

Gelet op de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 24 april 2007 en later bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen, Besluit :

Artikel 1.De op 24 april 2007 opgemaakte lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, wordt als volgt gewijzigd : I. Overbrenging van rubriek 1 « Vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten » naar rubriek 2 « Vennootschappen waarvan de effecten onder het publiek verspreid zijn, ingevolge een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar verkoopaanbod of een openbaar aanbod tot omruiling of ingevolge een vroegere toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt » van : - City Hotels, Naamloze vennootschap, Leuvensesteenweg 555 B 2, 1930 Zaventem II. Inschrijvingen onder rubriek 2 « Vennootschappen waarvan de effecten onder het publiek verspreid zijn, ingevolge een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar verkoopaanbod of een openbaar aanbod tot omruiling of ingevolge een vroegere toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt » van : - Argenta Assuranties, Naamloze vennootschap, afgekort « ARAS », Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - Management, Consulting and List-Broking Services, afgekort « M.C.L.S. », Naamloze vennootschap, Henri Dunantlaan 13, 2900 Schoten - Vemedia Pharma, Naamloze vennootschap, Anna Bijnslaan 20, 8500 Kortrijk Brussel, 3 mei 2007.

De Voorzitter, J.-P. Servais.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^