Arrest van 05 februari 2003
gepubliceerd op 18 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen houdende de aan hem verleende machten door de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000101
pub.
18/02/2003
prom.
05/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen houdende de aan hem verleende machten door de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, Gezien de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangepast in het bijzonder door de wet van 14 juli 1987 die met name de functie van Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen creëerde;

Gezien de gecoördineerde wetten van de Raad van State van 12 januari 1973, in het bijzonder artikel 3, § 1, aangepast door de wet van 4 juli 1989;

Gezien de dringende noodzaak;

In overweging nemende dat het huidige besluit zo snel mogelijk moet worden genomen, omwille van redenen van juridische veiligheid en omwille van de continuïteit van de dienst, en teneinde rekening te houden met de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten dat de loopbaan van bepaalde overheidsambtenaren hervormt, Besluit :

Artikel 1.De afgevaardigden van de Commissaris-generaal, voor het toepassen van artikelen 57/8, alinea 1, 57/9, alinea 2, en 62, alinea 1 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zijn de medewerkers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen die houder zijn van een graad van minstens niveau D.

Art. 2.De afgevaardigden van de Commissaris-generaal, voor het toepassen van artikel 57/15 van diezelfde wet zijn de medewerkers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen die houder zijn van een graad van minstens rang 10.

Art. 3.Het besluit van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 19 mei 1993 houdende de machten van de Commissaris-generaal overeenkomstig de wet van 14 juli 1987, die wijzigingen aanbracht aan de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijderingen van vluchtelingen, in het bijzonder wat betreft de vluchtelingen, wordt ingetrokken.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 februari 2003.

P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^