Arrest van 07 oktober 2008
gepubliceerd op 16 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België een geregistreerd bijkantoor hebben

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2008003423
pub.
16/10/2008
prom.
07/10/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


7 OKTOBER 2008. - Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België een geregistreerd bijkantoor hebben


Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op artikel 65 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, inzonderheid het derde lid krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opstelt van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben;

Gelet op de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, opgemaakt op 31 december 2007 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2008, evenals de sedertdien daarin aangebrachte en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte wijzigingen;

Gelet op de kennisgeving aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) van het voornemen van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, Mitsubishi Corporation Europe Bank (afgekort MCE Bank), om in België een bijkantoor te openen, Besluit : De op 31 december 2007 opgemaakte lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, wordt gewijzigd door de registratie van « Mitsubishi Corporation Europe Bank (afgekort MCE Bank), vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, Prins Boudewijnlaan 30, 2550 Kontich ».

Brussel, 7 oktober 2008.

De Voorzitter, J.-P. SERVAIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^