Arrest van 09 juli 2007
gepubliceerd op 31 augustus 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2007003391
pub.
31/08/2007
prom.
09/07/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


9 JULI 2007. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben


De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op artikel 438, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de artikelen 194 tot 201;

Gelet op de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 13 juni 2007 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen, Besluit :

Artikel 1.De op 13 juni 2007 opgemaakte lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, wordt als volgt gewijzigd : In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten ».

Inschrijving van : - Banimmo, Naamloze vennootschap, Kunstlaan 27, 1040 Brussel. - Transics International, Naamloze vennootschap, Ter Waarde 91, 8900 Ieper.

Wijziging van de maatschappelijke benaming : - Almancora Comm. VA, Commanditaire vennootschap op aandelen, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven wordt - KBC Ancora, Commanditaire vennootschap op aandelen, Philipssite 5B 10, 3001 Leuven (2).

In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten onder het publiek verspreid zijn, ingevolge een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar verkoopaanbod of een openbaar aanbod tot omruiling of ingevolge een vroegere toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt ».

Inschrijving van : - Ecodis, naamloze vennootschap, Brechtsebaan 30, 2900 Schoten.

Brussel, 9 juli 2007.

De Voorzitter, J.-P. SERVAIS _______ Nota (2) Idem footnote 1

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^