Arrest van 09 juli 2009
gepubliceerd op 20 augustus 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle tot vaststelling van vrijstellingsniveaus ter aanvulling van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het ge

bron
federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2009000479
pub.
20/08/2009
prom.
09/07/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 JULI 2009. - Besluit van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle tot vaststelling van vrijstellingsniveaus ter aanvulling van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen


Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle gewijzigd bij de wetten van 12 december 1997, 15 januari 1999, 3 mei 1999, 10 februari 2000, 19 juli 2001, 31 januari 2003, 2 april 2003, 22 december 2003, 20 juli 2005, 27 maart 2006, 15 mei 2007 en 22 december 2008 en de koninklijk besluiten van 7 augustus 1995 en van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 10/10/2013 numac 2013000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001009537 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire contr sluiten houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, bijlage IA;

Overwegende dat voor een aantal radionucliden, die niet voorkomen in tabel A van bijlage IA van voornoemd koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 10/10/2013 numac 2013000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001009537 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire contr sluiten, vrijstellingsniveaus zijn vastgelegd in de internationale reglementeringen voor het vervoer van gevaarlijke goederen;

Overwegende dat de vrijstellingsniveaus in de internationale reglementeringen voor het vervoer van gevaarlijke goederen vastgelegd werden met inachtneming van de criteria voor vrijstelling die in bijlage IA van voornoemd koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 10/10/2013 numac 2013000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001009537 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire contr sluiten zijn opgenomen, Besluit : Aanvullende vrijstellingsniveaus

Artikel 1.Ter aanvulling van tabel A van bijlage IA van het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 10/10/2013 numac 2013000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001009537 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire contr sluiten houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen gelden de volgende vrijstellingsniveaus :

Nucléide/nuclide

Quantité/Hoeveelheid (Bq)

Concentration/concentratie (kBq/kg)

Be-10

106

104

C-11

106

10

N-13

109

102

Mg-28

105

10

Al-26

105

10

Ar-39

104

107

Ca-41

107

105

Sc-44

105

10

V-49

107

104

Fe-60

105

102

Cu-67

106

102

Ga-67

106

102

Ga-68

105

10

Ge-68

106

10

Ge-77

105

10

As-72

105

10

Se-79

107

104

Br-76

105

10

Br-77

106

102

Rb-81

106

10

Rb-83

106

102

Rb-84

106

10

Rb-87

107

104

Rb nat

107

104

Sr-82

105

10

Y-87

106

10

Y-88

106

10

Zr-88

106

102

Tc-95m

106

10

Tc-98

106

10

Rh-99

106

10

Rh-101

107

102

Rh-102

106

10

Rh-102m

106

102

Pd-107

108

105

Cd-113m

106

103

Sn-117m

106

102

Sn-119m

107

103

Sn-121m

107

103

Sn-123

106

103

Sn-126

105

10

Sb-126

105

10

Te-121

106

10

Te-121m

106

102

I-124

106

10

Xe-122

109

102

Xe-123

109

102

Xe-127

105

103

Ba-133

106

102

Ba-133m

106

102

La-137

106

103

Pm-143

106

102

Pm-144

106

10

Pm-145

107

103

Pm-148m

106

10

Pm-151

106

102

Sm-145

107

102

Sm-147

104

10

Eu-147

106

102

Eu-148

106

10

Eu-149

107

102

Eu-150 (kortlevend / courte demi-vie)

106

103

Eu-150 (langlevend / longue demi-vie)

106

10

Eu-156

106

10

Gd-146

106

10

Gd-148

104

10

Tb-157

107

104

Tb-158

106

10

Dy-159

107

103

Ho-166m

106

10

Tm-167

106

102

Yb-169

107

102

Lu-172

106

10

Lu-173

107

102

Lu-174

107

102

Lu-174m

107

102

Hf-172

106

10

Hf-175

106

102

Hf-182

106

102

Ta-178 (langlevend / longue demi-vie)

106

10

Ta-179

107

103

W-178

106

10

W-188

105

102

Re-184

106

10

Re-184m

106

102

Re-187

109

106

Re-189

106

102

Re nat

109

106

Os-194

105

102

Ir-189

107

102

Pt-188

106

10

Pt-193

107

104

Pt-195m

106

102

Au-193

107

102

Au-194

106

10

Au-195

107

102

Hg-194

106

10

Hg-195m

106

102

Pb-201

106

10

Pb-202

106

103

Pb-205

107

104

Bi-205

106

10

Bi-210m

105

10

Ac-225

104

10

Ac-227

103

10-1

Np-235

107

103

Np-236 (kortlevend / courte demi-vie)

107

103

Np-236 (langlevend / longue demi-vie)

105

102

Cm-240

105

102

Cm-241

106

102

Bk-247

104

1


Slotbepaling

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 9 juli 2009.

De Directeur-generaal, W. DE ROOVERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^