Arrest van 11 december 2013
gepubliceerd op 17 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van buitendiensten bij de stafdienst Personeel en Organisatie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003427
pub.
17/12/2013
prom.
11/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2013. - Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van buitendiensten bij de stafdienst Personeel en Organisatie


De Voorzitter van het directiecomité, Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel sluiten tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel, artikel 10, 2° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij delegatie wordt verleend aan de Voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 december 2013, Besluit :

Artikel 1.Bij de stafdienst Personeel en Organisatie worden de buitendiensten opgenomen in kolom 1, opgericht. Deze diensten zijn gevestigd in de administratieve standplaats opgenomen in kolom 2.

Kolom/Colonne 1

Kolom/Colonne 2

Antenne Antwerpen/Antenne Anvers

Antwerpen/Anvers

Antenne Luxemburg/Antenne Luxembourg

Aarlen/Arlon

Antenne West-Vlaanderen/Antenne Flandre occidentale

Brugge/Bruges

Antenne Brussel regionale diensten/Antenne Bruxelles services régionaux

Brussel/Bruxelles

Antenne Duits taalgebied/Antenne Région de langue allemande

Eupen

Antenne Oost-Vlaanderen/Antenne Flandre orientale

Gent/Gand

Antenne Limburg/Antenne Limbourg

Hasselt

Antenne Luik/Antenne Liège

Luik/Liège

Antenne Henegouwen/Antenne Hainaut

Bergen/Mons

Antenne Namen/Antenne Namur

Namen/Namur


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Brussel, 11 december 2013.

H. D'HONDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^