Arrest van 12 februari 2003
gepubliceerd op 21 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Gouverneur van het Administratief Arrondissement van Brussel-Hoofdstad tot aanstelling van de heer Pinnewaert in functie van verbindingsambtenaar ten dienste van bijgenaamde Gouverneur

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031166
pub.
21/03/2003
prom.
12/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


12 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Gouverneur van het Administratief Arrondissement van Brussel-Hoofdstad tot aanstelling van de heer Pinnewaert in functie van verbindingsambtenaar ten dienste van bijgenaamde Gouverneur


De Gouverneur, Gelet de provinciewet, namelijk artikel 134, opgeheven door de wet van 6 juli 1987, hersteld door de wet van 7 december 1998 en gewijzigd door de wet van 19 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 2002 bepalend het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de Gouverneur van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad en de voorwaarden en modaliteiten van hun benoeming;

Gelet de oproep tot kandidaten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2002;

Gelet de ingediende kandidaturen, nl. die van de heer P. Pinnewaert en de heer F. Decorte;

Gelet het proces-verbaal van de Selectiecommissie voor Verbindingsambtenaren van 5 februari 2003;

Overwegend dat kandidaat P. Pinnewaert zeer geschikt werd bevonden om de functie van verbindingsambtenaar bij de Gouverneur van het Administratief Arrondissement van Brussel-Hoofdstad te vervullen, dat hij over een zeer goede kennis beschikt van de aan de hervorming gebonden stof, dat hij het gewenste profiel heeft om de functie van Verbindingsofficier te vervullen, dat hij een goede kennis heeft van de basisproblemen in Brussel en dat hij er een werkmethode uit afleidt die aan de gewenste criteria beantwoordt;

Overwegend dat de tweede kandidaat zich niet heeft gemeld;

Gelet het proces-verbaal van de Selectiecommissie voor Verbindingsambtenaren van 5 februari 2003, Besluit : Enig artikel. De heer P. Pinnewaert, wonende G. Demeurslaan 42B , te 1654 Huizingen, wordt benoemd als verbindingsambtenaar bij mijn diensten vanaf 6 februari 2003 voor een mandaat van vijf jaar.

Brussel, 12 februari 2003.

Véronique PAULUS DE CHATELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^