Arrest van 12 februari 2003
gepubliceerd op 16 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Gouverneur van het Administratief Arrondissement van Brussel-Hoofdstad tot aanstelling van de heer Pinnewaert in functie van verbindingsambtenaar ten dienste van bijgenaamde Gouverneur

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003031220
pub.
16/04/2003
prom.
12/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


12 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Gouverneur van het Administratief Arrondissement van Brussel-Hoofdstad tot aanstelling van de heer Pinnewaert in functie van verbindingsambtenaar ten dienste van bijgenaamde Gouverneur


De Gouverneur, Gelet op de provinciewet, inzonderheid het artikel 134;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 2002 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de Gouverneur van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad en de voorwaarden en modaliteien van hun aanstelling;

Gelet op de oproep tot kandidaten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2002;

Gelet op de ingediende kandidaturen namelijk die van de heer P. Pinnewaert en de heer F. Decorte;

Gelet op het proces-verbaal van de Selectiecommissie voor verbindingsambtenaren van 5 februari 2003;

Overwegende dat de kandidaat P. Pinnewaert zeer geschikt is bevonden om de functie van verbindingsambtenaar bij de Gouverneur van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad te vervullen, dat hij over een zeer goede kennis beschikt van de aan de hervorming verbonden materie, dat hij het gewenste profiel heeft om de functie van verbindingsambtenaar te vervullen, dat hij een goede kennis heeft van de basisproblemen in Brussel en dat hij er een werkmethode uit afleidt die aan de gewenste criteria beantwoordt;

Overwegende dat de tweede kandidaat zich niet heeft aangeboden, Besluit : Enig artikel. De heer P. Pinnewaert, wonende G. Demeurslaan 42B , te 1654 Huizingen, wordt benoemd als verbindingsambtenaar bij mijn diensten vanaf 6 februari 2003 voor een mandaat van vijf jaar.

Brussel, 12 februari 2003.

V. PAULUS DE CHATELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^