Arrest van 13 september 2019
gepubliceerd op 23 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algem

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019014677
pub.
23/09/2019
prom.
13/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014677

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


13 SEPTEMBER 2019. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 12 september 2019, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid worden de bepalingen onder 7°, 11°, 12° en 13° vervangen als volgt: « 7° P Centrum Hasselt waarvan de zetel gevestigd is in Hasselt en met een standplaats in Genk, Pelt en Tongeren; 11° P Centrum Dendermonde waarvan de zetel gevestigd is in Dendermonde en met een standplaats in Aalst en Sint-Niklaas;12° P Centrum Leuven waarvan de zetel gevestigd is in Leuven en met standplaats in Diest, Dilbeek, Halle, Londerzeel en Vilvoorde;13° P Centrum Brugge waarvan de zetel gevestigd is in Brugge en met een standplaats in Ieper, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Veurne.»

Art. 2.Artikel 1, punt 7° treedt in werking op 21/11/2019, en de punten 11°, 12° en 13° treden in werking op 15/10/2019.

Brussel, 13 september 2019.

H. D'HONDT


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^