Arrest van 14 november 2017
gepubliceerd op 08 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017031659
pub.
08/12/2017
prom.
14/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031659

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


14 NOVEMBER 2017. - Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010 betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid, de artikelen 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel, artikel 7, 2° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij delegatie wordt verleend aan de Voorzitter van het Directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid, artikel 1;

Gelet op het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 september 2017, op 29 september 2017 en op 6 november 2017, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, eerste lid, van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 2°, gewijzigd bij artikel 1 van het besluit van de Voorzitter van 3 mei 2016, wordt het woord "vierenvijftig" vervangen door het woord "eenenvijftig"; 2° na de bepaling onder 2° wordt de bepaling onder 2° /1 ingevoegd, luidende : "2° /1 negen Antennes Nijverheidsinstellingen en Uitzonderlijke Gebouwen (NIUG);" 3° in de bepaling onder 4° wordt tussen het woord "Fotogrammetrie" en het woord "en" het woord "Brussel" ingevoegd.

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden in de inleidende zin de woorden "afdelingen en" geschrapt;2° in het derde lid worden de woorden "afdelingen en diensten" vervangen door de woorden "diensten en antennes".

Art. 3.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt als volgt vervangen : "

Art. 5.Met uitzondering van het Centrum Mutaties en Waarderingen Brabant, bevat een Centrum Mutaties en Waarderingen de volgende diensten en antennes : 1° een Dienst Plan;2° een Dienst Uittreksels;3° een Dienst Waarderingen;4° een Antenne Nijverheidsinstellingen en Uitzonderlijke Gebouwen;5° meerdere Antennes Mutaties. Met uitzondering van de antennes, stemmen het ambtsgebied en de zetel van de diensten overeen met deze van het Centrum Mutaties en Waarderingen waarvan ze deel uitmaken."

Art. 4.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden "afdeling Waarderingen" vervangen door de woorden "Antenne Nijverheidsinstellingen en Uitzonderlijke Gebouwen"; 2° voor het eerste streepje, dat het tweede streepje wordt, wordt een nieuw streepje ingevoegd, waarvan de tekst luidt als volgt : "- de ondersteuning van de Antennes Mutaties bij de bepaling van het kadastraal inkomen van uitzonderlijke of industriële gebouwen of de behandeling van bezwaren tegen het kadastraal inkomen;" 3° het laatste streepje wordt opgeheven.

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 9/1 ingevoegd, waarvan de tekst luidt als volgt : "

Art. 9/1.Een dienst Waarderingen is, op het niveau van het centrum Mutaties en Waarderingen, belast met de opvolging en de behandeling van de bezwaardossiers."

Art. 7.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt als volgt vervangen : "

Art. 12.Het Centrum Mutaties en Waarderingen Brabant bevat de volgende diensten en antennes : 1° een Dienst Plan Vlaams-Brabant, een Dienst Waarderingen Vlaams-Brabant, een Antenne Nijverheidsinstellingen en Uitzonderlijke Gebouwen Vlaams-Brabant en antennes Mutaties.De diensten hebben als ambtsgebied de provincie Vlaams-Brabant. 2° een Dienst Plan Brussel-Waals-Brabant, een Dienst Waarderingen Brussel-Waals-Brabant, een Antenne Nijverheidsinstellingen en Uitzonderlijke Gebouwen Brussel-Waals-Brabant en antennes Mutaties.De diensten hebben als ambtsgebied het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Waals-Brabant. 3° een Dienst Uittreksels Brabant.Deze dienst heeft als ambtsgebied de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De bevoegdheden van deze diensten en antennes zijn dezelfde als deze van de diensten en antennes van de andere centra zoals bepaald in de artikelen 7 tot 10 van dit besluit."

Art. 9.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "de afdelingen die er deel van uitmaken en" geschrapt;2° in het derde lid wordt de woorden "haar afdelingen en van de Antenne Opmetingen en Fotogrammetrie die ervan afhangt" vervangen door de woorden "de antennes Opmetingen en van de Antenne Opmetingen en Fotogrammetrie Brussel".

Art. 10.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 12.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "Deze Antenne" vervangen door de woorden "De Antenne Opmetingen en Fotogrammetrie Brussel".

Art. 13.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit worden met betrekking tot onderstaande centra en antennes de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Centrum Mutaties en Waarderingen Antwerpen : a) de Antenne Mutaties 103 Brasschaat wordt afgeschaft.Haar ambtsgebied wordt overgedragen aan de Antenne Mutaties 105 Antwerpen; b) de territoriale bevoegdheid van de Antenne Mutaties 105 Antwerpen wordt uitgebreid met de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Malle, Schoten en Wuustwezel.2° Centrum Mutaties en Waarderingen Brabant : a) de Antenne Mutaties 215 Brussel wordt afgeschaft.Haar ambtsgebied wordt overgedragen aan de Antenne Mutaties 214 Brussel; b) de territoriale bevoegdheid van de Antenne Mutaties 214 Brussel wordt uitgebreid met de gemeenten Evere en Schaarbeek en de kadastrale afdelingen 13, 19 en 21 van de stad Brussel.3° Centrum Mutaties en Waarderingen Limburg : de zetel van de Antenne Mutaties 702 Beringen wordt verplaatst naar Overpelt;haar benaming wordt gewijzigd in "Antenne Mutaties 702 Overpelt". 4° Centrum Mutaties en Waarderingen Oost-Vlaanderen : a) de Antenne Mutaties 403 Gent wordt afgeschaft.Haar ambtsgebied wordt overgedragen aan de Antenne Mutaties 401 Gent; b) de territoriale bevoegdheid van de Antenne Mutaties 401 Gent wordt uitgebreid met de gemeenten Assenede, Destelbergen, Evergem, Lochristi, Lovendegem, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate.5° Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie : De zetel van de Antenne Opmetingen Waals-Brabant wordt verplaatst naar Brussel.

Art. 14.In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de gecoördineerde bijlage bij dit besluit.

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2017.

Brussel, 14 november 2017.

H. D'HONDT

Bijlage bij het besluit van 14 november 2017 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten Bijlage 1 bij besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, zoals vervangen bij het besluit van 14 november 2017 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën.

CENTRUM

ANTENNE

AMBTSGEBIED

Centrum Mutaties en Waarderingen Antwerpen

Antenne Mutaties 101 Antwerpen zetel : Antwerpen

Zwijndrecht en de kadastrale afdelingen 1-13 van de stad Antwerpen

Antenne Mutaties 104 Antwerpen zetel : Antwerpen

Aartselaar, Boom, Hemiksem, Kapellen, Niel, Schelle, Stabroek en de kadastrale afdelingen 14-44 van de stad Antwerpen

Antenne Mutaties 105 Antwerpen zetel : Antwerpen

Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Ranst, Rumst, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel

Antenne Mutaties 106 Mechelen zetel : Mechelen

Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek

Antenne Mutaties 107 Turnhout zetel : Turnhout

Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Dessel, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merkplas, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar

Antenne Mutaties 108 Geel zetel : Geel

Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen, Vorselaar en Westerlo

Antenne NIUG Antwerpen zetel : Antwerpen

Provincie Antwerpen

Centrum Mutaties en Waarderingen Brabant

Antenne Mutaties 211 Brussel zetel : Brussel

Anderlecht, Sint-Gillis, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde

Antenne Mutaties 212 Brussel zetel : Brussel

Elsene, Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en de kadastrale afdelingen 7 en 22 van de stad Brussel

Antenne Mutaties 213 Brussel zetel : Brussel

Etterbeek, Sint-Joost-ten-Node en de kadastrale afdelingen 1-6, 8-12 en 14 van de stad Brussel

Antenne Mutaties 214 Brussel zetel : Brussel

Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek en de kadastrale afdelingen 13, 15, 16, 18, 19 en 21 van de stad Brussel

Antenne Mutaties 231 Asse zetel : Asse

Affligem, Asse, Dilbeek, Gooik, Lennik, Liedekerke, Merchtem, Opwijk, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat

Antenne Mutaties 232 Halle zetel : Halle

Beersel, Bever, Drogenbos, Galmaarden, Halle, Herne, Linkebeek, Pepingen en Sint-Genesius-Rode

Antenne Mutaties 233 Vilvoorde zetel : Vilvoorde

Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Londerzeel, Machelen, Meise, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst

Antenne Mutaties 234 Leuven zetel : Leuven

Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tienen en Zoutleeuw

Antenne Mutaties 235 Leuven zetel : Leuven

Aarschot, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Holsbeek, Keerbergen, Kortenberg, Leuven, Rotselaar, Tielt-Winge en Tremelo

Antenne Mutaties 251 Nijvel zetel : Nijvel

Chastre, Eigenbrakel, Genepiën, Itter, Kasteelbrakel, Mont-Saint-Guibert, Nijvel, Perwijs, Rebecq, Tubeke, Villers-la-Ville, Walhain en Waterloo

Antenne Mutaties 252 Ottignies-Louvain-La-Neuve zetel : Ottignies-Louvain-la-Neuve

Bevekom, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Geldenaken, Graven, Hélécine, Incourt, Lasne, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Ramillies, Rixensart, Terhulpen en Waver

Antenne NIUG Vlaams-Brabant zetel : Brussel

Provincie Vlaams-Brabant

Antenne NIUG Brussel-Waals-Brabant zetel : Brussel

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en provincie Waals-Brabant

Centrum Mutaties en Waarderingen Henegouwen

Antenne Mutaties 501 Bergen zetel : Bergen

Bergen, Ecaussinnes, La Louvière, Le Roeulx en Zinnik

Antenne Mutaties 502 Bergen zetel : Bergen

Boussu, Brugelette, Chièvres, Colfontaine, Dour, Edingen, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbeke, Lens, Opzullik, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain en 's Gravenbrakel

Antenne Mutaties 503 Charleroi zetel : Charleroi

Charleroi

Antenne Mutaties 504 Thuin zetel : Thuin

Anderlues, Beaumont, Binche, Chimay, Erquelinnes, Estinnes, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Sivry-Rance en Thuin

Antenne Mutaties 505 Charleroi zetel : Charleroi

Aiseau-Presles, Chapelle-lez-Herlaimont, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes, Les Bons Villers, Manage, Pont-à-Celles en Seneffe

Antenne Mutaties 506 Doornik zetel : Doornik

Antoing, Brunehaut, Celles, Doornik, Estaimpuis, Komen-Waasten, Moeskroen, Pecq en Rumes

Antenne Mutaties 507 Aat zetel : Aat

Aat, Beloeil, Bernissart, Elzele, Frasnes-lez-Anvaing, Lessen, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Péruwelz en Vloesberg

Antenne NIUG Henegouwen zetel : Bergen

Provincie Henegouwen

Centrum Mutaties en Waarderingen Limburg

Antenne Mutaties 701 Hasselt zetel : Hasselt

Alken, Diepenbeek, Genk, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen, Zonhoven en Zutendaal

Antenne Mutaties 702 Overpelt zetel : Overpelt

Beringen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Neerpelt, Overpelt en Tessenderlo

Antenne Mutaties 703 Tongeren zetel : Tongeren

Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Lanaken, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, Voeren en Wellen

Antenne Mutaties 704 Bree zetel : Bree

As, Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek en Peer

Antenne NIUG Limburg zetel : Hasselt

Provincie Limburg

Centrum Mutaties en Waarderingen Luik

Antenne Mutaties 601 Luik zetel : Luik

Bitsingen, Juprelle, Oupeye, Wezet en de kadastrale afdelingen 1-10, 12-18 en 27-29 van de stad Luik

Antenne Mutaties 602 Luik zetel : Luik

Aywaille, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Dalhem, Esneux, Fléron, Herstal, Soumagne, Sprimont, Trooz en de kadastrale afdelingen 19-26 van de stad Luik

Antenne Mutaties 603 Borgworm zetel : Borgworm

Ans, Awans, Berloz, Borgworm, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Geer, Grâce-Hollogne, Neupré, Oreye, Remicourt, Saint-Nicolas en Seraing

Antenne Mutaties 604 Hoei zetel : Hoei

Amay, Anthisnes, Braives, Burdinne, Clavier, Comblain-au-Pont, Engis, Ferrières, Hamoir, Hannut, Héron, Hoei, Lijsem, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze en Wasseiges

Antenne Mutaties 605 Verviers zetel : Verviers

Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limburg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Weismes en Welkenraedt

Antenne Mutaties 606 Sankt Vith zetel : Sankt Vith

Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith

Antenne NIUG Luik zetel : Luik

Provincie Luik

Centrum Mutaties en Waarderingen Namen-Luxemburg

Antenne Mutaties 801 Aarlen zetel : Aarlen

Aarlen, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny en Virton

Antenne Mutaties 802 Marche-en-Famenne zetel : Marche-en-Famenne

Durbuy, Erezée, Gouvy, Hotton, Houffalize, La-Roche-en-Ardenne, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rendeux, Tenneville en Vielsalm

Antenne Mutaties 803 Bertrix zetel : Bertrix

Bastenaken, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Fauvillers, Herbeumont, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Neufchâteau, Paliseul, Saint-Hubert, Saint-Ode, Tellin, Vaux-sur-Sûre en Wellin

Antenne Mutaties 901 Namen zetel : Namen

Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloers, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namen, Ohey, Profondeville, Sambreville en Sombreffe

Antenne Mutaties 902 Dinant zetel : Ciney

Anhée, Beauraing, Bièvre, Cerfontaine, Ciney, Couvin, Dinant, Doische, Florennes, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Philippeville, Rochefort, Somme-Leuze, Viroinval, Vresse-sur-Semois, Walcourt en Yvoir

Antenne NIUG Namen-Luxemburg zetel : Namen

Provincies Namen en Luxemburg

Centrum Mutaties en Waarderingen Oost-Vlaanderen

Antenne Mutaties 401 Gent zetel : Gent

Assenede, Destelbergen, Evergem, Gent, Lochristi, Lovendegem, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate

Antenne Mutaties 402 Gent zetel : Gent

Aalter, De Pinte, Deinze, Eeklo, Gavere, Kaprijke, Knesselare, Kruishoutem, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Zingem, Zomergem en Zulte

Antenne Mutaties 404 Zottegem zetel : Oudenaarde

Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm

Antenne Mutaties 405 Aalst zetel : Aalst

Aalst, Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, Laarne, Lebbeke, Lede, Ninove, Wetteren, Wichelen en Zele

Antenne Mutaties 406 Sint-Niklaas zetel : Sint-Niklaas

Beveren, Hamme, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster

Antenne NIUG Oost-Vlaanderen zetel : Gent

Provincie Oost-Vlaanderen

Centrum Mutaties en Waarderingen West-Vlaanderen

Antenne Mutaties 301 Brugge zetel : Brugge

Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke

Antenne Mutaties 302 Oostende zetel : Oostende

Blankenberge, Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg

Antenne Mutaties 303 Tielt zetel : Tielt

Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Waregem, Wielsbeke en Wingene

Antenne Mutaties 304 Veurne zetel : Veurne

Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Lo-Reninge, Nieuwpoort, Veurne en Vleteren

Antenne Mutaties 305 Ieper zetel : Ieper

Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede, Poperinge, Staden, Wervik en Zonnebeke

Antenne Mutaties 306 Kortrijk zetel : Kortrijk

Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Wevelgem en Zwevegem

Antenne Mutaties 307 Roeselare zetel : Roeselare

Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, Roeselare en Torhout

Antenne NIUG West-Vlaanderen zetel : Brugge

Provincie West-Vlaanderen

Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie

Antenne Opmetingen en Fotogrammetrie Brussel zetel : Brussel

Koninkrijk (m.b.t. de verbetering van het kadastraal percelenplan door middel van de techniek van de fotogrammetrie of het gebruik van cartografische referentiebestanden) Brussels Hoofdstedelijk Gewest (m.b.t. de bevoegdheden van een Antenne Opmetingen)

Antenne Opmetingen Antwerpen zetel : Antwerpen

Provincie Antwerpen

Antenne Opmetingen Henegouwen zetel : Bergen

Provincie Henegouwen

Antenne Opmetingen Limburg zetel : Hasselt

Provincie Limburg

Antenne Opmetingen Luik zetel : Luik

Provincie Luik

Antenne Opmetingen Luxemburg zetel : Bertrix

Provincie Luxemburg

Antenne Opmetingen Namen zetel : Ciney

Provincie Namen

Antenne Opmetingen Oost-Vlaanderen zetel : Gent

Provincie Oost-Vlaanderen

Antenne Opmetingen Vlaams-Brabant zetel : Brussel

Provincie Vlaams-Brabant

Antenne Opmetingen Waals-Brabant zetel : Brussel

Provincie Waals-Brabant

Antenne Opmetingen West-Vlaanderen zetel : Brugge

Provincie West-Vlaanderen


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 14 november 2017 tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten.

Brussel, 14 november 2017.

De Voorzitter van het Directiecomité, H. D'HONDT


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^