Arrest van 14 november 2019
gepubliceerd op 27 november 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer tot delegatie van de bevoegdheid voor de eedafneming van de vaststellende beambten die toezien op de naleving van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen e

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2019042499
pub.
27/11/2019
prom.
14/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042499

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


14 NOVEMBER 2019. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer tot delegatie van de bevoegdheid voor de eedafneming van de vaststellende beambten die toezien op de naleving van de wet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet op de politie van de spoorwegen sluiten op de politie van de spoorwegen en haar uitvoeringsbesluiten


Gelet op de wet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet op de politie van de spoorwegen sluiten op de politie van de spoorwegen, artikel 25, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014965 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de nadere regels tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de eedafneming van de vaststellende beambten ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen sluiten houdende de nadere regels tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de eedafneming van de vaststellende beambten ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen, artikel 1;

Overwegende dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014965 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de nadere regels tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de eedafneming van de vaststellende beambten ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen sluiten houdende de nadere regels tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de eedafneming van de vaststellende beambten ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen bepaalt dat de eedafneming gebeurt door de Voorzitter van de FOD Mobiliteit en Vervoer of zijn afgevaardigde, Besluit :

Artikel 1.Aan de volgende personen, ambtenaren bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, wordt delegatie gegeven om de eed af te nemen van de vaststellende beambten die toezien op de naleving van de wet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet op de politie van de spoorwegen sluiten op de politie van de spoorwegen en zijn uitvoeringsbesluiten: 1° mevrouw Valérie VERZELE;2° de heer Peter GEENS;3° de heer David VANDENBERGHE;4° mevrouw Josiane VERBIST;5° de heer Alain PIETTE;6° de heer Steven VANTHUYNE.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 november 2019.

Brussel, 14 november 2019.

De Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer, E. VANDAMME


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^