Arrest van 15 januari 2008
gepubliceerd op 29 januari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2008003036
pub.
29/01/2008
prom.
15/01/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


15 JANUARI 2008. - Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben


Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op artikel 65 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, inzonderheid het derde lid, op grond waarvan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opstelt van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben;

Gelet op de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, opgemaakt op 31 december 2006 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007, evenals de sedertdien daarin aangebrachte en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte wijzigingen;

Overwegende dat het Belgisch bijkantoor van « Kempen Capital Management NV » haar bankactiviteiten heeft stopgezet, Besluit : De op 31 december 2006 opgemaakte lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, wordt gewijzigd door de schrapping van de registratie van « Kempen Capital Management NV, Frankrijklei 103, 2000 Antwerpen ».

Brussel, 15 januari 2008.

De Voorzitter, J.-P. SERVAIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^