Arrest van 15 maart 2004
gepubliceerd op 05 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2004003157
pub.
05/04/2004
prom.
15/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


15 MAART 2003. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2003;

Overwegende dat de leiding van de vennootschap voor vermogensbeheer S&D ASSET MANAGEMENT N.V., met maatschappelijke zetel Van Putlei 33, te 2018 Antwerpen, beslist heeft een einde te stellen aan de activiteiten onder statuut van de vennootschap voor vermogensbeheer op datum van 1 april 2004 en afstand te doen van de vergunning als vennootschap voor vermogensbeheer;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, overeenkomstig artikel 103, § 1, van de wet van 6 april 1995, beslist heeft de vergunning van de vennootschap voor vermogensbeheer S&D ASSET MANAGEMENT N.V. in te trekken op datum van 1 april 2004 en de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend in deze zin aan te passen, Besluit : De op 31 december 2003 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd op datum van 1 april 2004 onder de titel "Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht" in de rubriek "Vennootschappen voor vermogensbeheer" door de schrapping van S&D ASSET MANAGEMENT N.V., gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Putlei 33.

Brussel, 15 maart 2004.

De Voorzitter, E. Wymeersch.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^