Arrest van 16 februari 2001
gepubliceerd op 08 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Collegebesluit nr. 01/057 tot herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2001

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031220
pub.
08/08/2001
prom.
16/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2001. - Collegebesluit nr. 01/057 tot herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2001


Het College, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begroting- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr. 00/009 van 21 december 2000 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2001, wordt een herverdeling van kredieten tussen subartikelen van de volgende hoofdartikelen uitgevoerd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begroting- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 8 van de verordening nr. 00/009 van 21 december 2000 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2001, wordt een herverdeling van de kredieten in verband met het Sociaal Impulsfonds doorgevoerd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 16 februari 2001.

De Collegeleden, J. CHABERT G.VANHENGEL R.DELATHOUWER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^