Arrest van 16 februari 2001
gepubliceerd op 08 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Collegebesluit nr. 01/055 tot vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2000 naar het dienstjaar 2001. - Samenvatting

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031221
pub.
08/08/2001
prom.
16/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2001. - Collegebesluit nr. 01/055 tot vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2000 naar het dienstjaar 2001. - Samenvatting


Het College, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Naar het dienstjaar 2001 worden volgende kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2000 overgedragen : Kredieten en vastleggingen aan te rekenen op de gewone dienst voor 244 419 049 BEF. Kredieten en vastleggingen aan te rekenen op de buitengewone dienst voor 508 550 772 BEF. Brussel, 16 februari 2001.

De Collegeleden, J. CHABERT G. VANHENGEL R. DELATHOUWER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^