Arrest van 18 augustus 2014
gepubliceerd op 29 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 18 maart 2013 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014205187
pub.
29/08/2014
prom.
18/08/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


18 AUGUSTUS 2014. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 18 maart 2013 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf (1)


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, inzonderheid op artikel 12, 3°;

Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 18 maart 2013 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de betrokkenen, in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en in zijn paritair leercomité vertegenwoordigde organisatie, met name de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, Besluit : Enig artikel. De heer Maarten Dedeyne te 2018 Antwerpen, wordt, als vertegenwoordiger van de werknemers, meer bepaald van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, benoemd tot gewoon lid van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf, ter vervanging van de heer Koen Dewinter te 2235 Hulshout, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Brussel, 18 augustus 2014.

P.-P. MAETER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^