Arrest van 18 maart 2013
gepubliceerd op 28 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van het Paritair leercomité voor de landbouw

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013201700
pub.
28/03/2013
prom.
18/03/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 MAART 2013. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van het Paritair leercomité voor de landbouw


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, artikelen 5 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, artikel 4bis, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 30 januari 2008;

Gelet op de beslissing van het Paritair comité voor de landbouw van 6 maart 2013 tot oprichting van een paritair leercomité in zijn schoot, en op zijn voorstel met betrekking tot het aantal leden ervan en het aantal mandaten per vertegenwoordigde organisatie;

Gelet op het voorstel van de in het Paritair comité voor de landbouw en in zijn Paritair leercomité vertegenwoordigde organisaties, elk wat zijn vertegenwoordigers betreft, Besluit : HOOFDSTUK I. - Aantal leden en verdeling van de mandaten

Artikel 1.- Het aantal leden die in het Paritair leercomité voor de landbouw de werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen, wordt vastgesteld op, enerzijds, drie gewone en drie plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en, anderzijds, drie gewone en drie plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen.

Art. 2.- § 1. Wat de vertegenwoordiging van de werkgevers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - één gewoon lid en twee plaatsvervangend leden die de Boerenbond vertegenwoordigen. - twee gewone leden en één plaatsvervangend lid die de "Fédération wallonne de l'agriculture" § 2. Wat de vertegenwoordiging van de werknemers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - één gewoon lid en één plaatsvervangend lid die het Algemeen Belgisch Vakverbond vertegenwoordigen; - één gewoon lid en één plaatsvervangend lid die het Algemeen Christelijk Vakverbond vertegenwoordigen; - één gewoon lid en één plaatsvervangend lid die de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België vertegenwoordigen. HOOFDSTUK II. - Leden

Art. 3.- Worden benoemd tot leden van het Paritair leercomité voor de landbouw : 1° als vertegenwoordigers van de werkgevers : a) gewone leden : - voor de Boerenbond : De heer Chris Botterman te 8720 Dentergem; - voor de "Fédération wallonne de l'argriculture" De heer Claude Vanhemelen te Nijvel, Mevr. Anne-Sophie Janssens te Houyet; b) plaatsvervangende leden : - voor de Boerenbond : De heer Stefaan Kint te 8210 Veldegem; De heer Georges Van Keerberghen te Overijse; - voor de "Fédération wallonne de l'argriculture" Mevr. Christine Le Borne te Ukkel; 2° als vertegenwoordigers van de werknemers : a) gewone leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : De heer Alain Detemmerman te 9120 Melsele; - voor het Algemeen ChristelijkVakverbond : De heer Frans Dirix te 5020 Malonne; - voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : De heer Koen Dewinter te 2235 Hulshout; b) plaatsvervangende leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : De heer Dennis Soete te 2060 Antwerpen; - voor het Algemeen Christelijk Vakverbond : De heer Niels Van Paemel te 9000 Gent; - voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : De heer Erik Decoo te 1840 Londerzeel.

Art. 4.- Het ministerieel besluit van 12 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005200382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair Leercomité voor de landbouw sluiten tot oprichting van het Paritair leercomité voor de landbouw wordt opgeheven.

Art. 5.- Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Brussel, 18 maart 2013.

P.-P. MAETER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^