Arrest van 19 april 2007
gepubliceerd op 08 mei 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2007003195
pub.
08/05/2007
prom.
19/04/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


19 APRIL 2007. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben


De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op artikel 438, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de artikelen 194 tot 201;

Gelet op de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 6 maart 2007 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2007, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen, Besluit :

Artikel 1.De op 6 maart 2007 opgemaakte lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, wordt als volgt gewijzigd : In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. » Inschrijvingen van : - Aedifica, naamloze vennootschap, Louizalaan 331-333, 1050 Brussel. - Ascencio, commanditaire vennootschap op aandelen, bâtiment H B 4, Jean Mermoz 1, 6041 Charleroi. - Montea, commanditaire vennootschap op aandelen, Ninovesteenweg 198, 9320 Erembodegem. - TiGenix, naamloze vennootschap, Technologielaan 3, 3001 Leuven.

Schrapping van : - Hypo-G, naamloze vennootschap, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten onder het publiek verspreid zijn, ingevolge een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar verkoopaanbod of een openbaar aanbod tot omruiling of ingevolge een vroegere toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. » Inschrijvingen van : - Air Energy, naamloze vennootschap, avenue Pasteur 6H, 1300 Wavre. - De Rouck Geomatics, naamloze vennootschap, Zoning industriel, route de Bavay 56, 7080 Frameries. - Dexia Horizon B., naamloze vennootschap, Koningsstraat 180, 1000 Brussel. - Fortis B Fix 2007, naamloze vennootschap, Warandeberg 3, 1000 Brussel. - KBC Equiselect, naamloze vennootschap, Havenlaan 2, 1080 Brussel. - SV Patrimonia, afgekort : « SVP », naamloze vennootschap, avenue Franklin Roosevelt 104, B 10, 1330 Rixensart.

Inschrijving - met terugkerende kracht vanaf 3 augustus 1998, van : - Dossche Mills & Bakery, naamloze vennootschap, Tolpoortstraat 40, 9800 Deinze.

Wijzigingen van de maatschappelijke benaming - Equities, naamloze vennootschap, Guimardstraat 18, 1040 Brussel, wordt : Degroof DBI-RDT, naamloze vennootschap, Guimardstraat 18, 1040 Brussel. - Puilaetco Fund, naamloze vennootschap, Herman Debrouxlaan 46, 1160 Brussel, wordt : Puilaetco Dewaay Fund, naamloze vennootschap, Herman Debrouxlaan 46, 1160 Brussel.

Adreswijziging van de maatschappelijke zetel : - De maatschappelijke zetel van « Swing Fund », naamloze vennootschap, wordt overgebracht van Guimardstraat 18, 1040 Brussel naar Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel.

Schrappingen van : - Argenta Selection Fund, naamloze vennootschap, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen. - Bacob Investments, naamloze vennootschap, Trierstraat 25, 1040 Brussel. - Dewaay Bevek, naamloze vennootschap, Herman Debrouxlaan 46, 1160 Brussel. - Equilink naamloze vennootschap, Antwerpselaan 25-27, 1000 Brussel. - FIM Group Assets B, naamloze vennootschap, Warandeberg 3, 1000 Brussel. - Institutional Fund, naamloze vennootschap, Rijsenbergstraat 148, 9000 Gent. - Interselex Fix, naamloze vennootschap, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Brussel, 19 april 2007.

De Ondervoorzitter, J.P. Servais

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^