Arrest van 19 december 2006
gepubliceerd op 02 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2006003614
pub.
02/01/2007
prom.
19/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


19 DECEMBER 2006. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren


Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, inzonderheid op de artikelen 139 en 139bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren, vastgesteld op 31 december 2005 evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op 19 december 2006 vastgesteld heeft dat First Remit beslist heeft om vanaf 31 december 2006 haar activiteit als wisselkantoor stop te zetten en dat zij gevraagd heeft om vanaf deze datum geschrapt te worden van de lijst van de wisselkantoren, Besluit : De op 31 december 2005 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren wordt gewijzigd in de rubriek « 1.

Wisselkantoren opgericht in de vorm van een vennootschap » door de schrapping, van « First Remit SA », ook optredend onder de handelsnaam Master Change, Burgemeester Etienne Demunterlaan 3, 1090 Brussel (Jette).

Brussel, 19 december 2006.

De Voorzitter, E. WYMEERSCH

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^