Arrest van 19 december 2006
gepubliceerd op 02 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2006003620
pub.
02/01/2007
prom.
19/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


19 DECEMBER 2006. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België, opgemaakt op 31 december 2006;

Overwegende dat, ingevolge de beslissing van de beursvennootschap Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (België), Louizalaan 81, bus 12, 1050 Brussel, om een einde te stellen aan haar activiteiten van beursvennootschap, heeft het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, overeenkomstig artikel 103, § 1, van de wet van 6 april 1995, beslist om haar vergunning als beursvennootschap in te trekken en de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend in deze zin aan te passen, Besluit : De op 31 december 2006 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België wordt gewijzigd, met ingang op 1 januari 2007, door de weglating, in de rubriek « Beursvennootschappen », van de beursvennootschap Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (België), Louizalaan 81, bus 12, 1050 Brussel.

Brussel, 19 december 2006.

De Ondervoorzitter, J.-P. SERVAIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^