Arrest van 21 december 2016
gepubliceerd op 24 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031888
pub.
24/01/2017
prom.
21/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031888

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


21 DECEMBER 2016. - Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer


De leidend ambtenaar, Gelet op het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, inzonderheid op artikel 5, Beslist :

Artikel 1.De personeelsleden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die hierna worden aangesteld, vervullen de functie van met het toezicht belaste personeelsleden in de zin van artikel 3, § 1, 8°, van het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, en dit : - vanaf 1 januari 2017 : ROMERO-PINAZO Lola en HERNANDEZ RIVAS Yolanda Margarita; - vanaf 3 januari 2017 : DECORTE Inge.

Art. 2.Dit besluit zal persoonlijk aan de personeelsleden meegedeeld worden.

Brussel, 21 december 2016.

Frédéric FONTAINE, Directeur-generaal


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^