Arrest van 24 mei 2011
gepubliceerd op 19 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan. - Boekjaar 2011 - van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022223
pub.
19/07/2011
prom.
24/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


24 MEI 2011. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan. - Boekjaar 2011 - van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid


Het Beheerscomité, Gelet op artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid op tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, met name artikel 19, § 1;

Gelet op het gunstig advies van de Regeringscommissaris van de Begroting, gegeven op 28 april 2011;

Gelet op het gemotiveerde advies van het Basisoverlegcomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid gegeven op 10 mei 2011;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van 24 mei 2011, Wordt het personeelsplan van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid vastgelegd overeenkomstig de hierbij gevoegde tabellen.

Brussel, 24 mei 2011.

De ondervoorzitter van het Beheerscomité, Mevr. B. ADNET De adviseur-generaal, Mevr. F. COLLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^