Arrest van 25 november 2008
gepubliceerd op 04 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2008003479
pub.
04/12/2008
prom.
25/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


25 NOVEMBER 2008. - Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren


Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, inzonderheid op de artikelen 139 en 139bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren, vastgesteld op 31 december 2007 evenals op de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat Euro-Change SA zijn activiteiten als wisselkantoor op 30 november 2008 definitief stopzet, Besluit : De op 31 december 2007 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren wordt gewijzigd in de rubriek « 1.

Wisselkantoren opgericht in de vorm van een vennootschap » door de doorhaling van « Euro-Change, naamloze vennootschap » Kunstlaan 42, 1040 Brussel. » Brussel, 25 november 2008.

De Voorzitter, J.-P. SERVAIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^