Arrest van 29 november 2005
gepubliceerd op 22 december 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2005003841
pub.
22/12/2005
prom.
29/11/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


29 NOVEMBER 2005. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben


De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op artikel 438, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de artikelen 194 tot 201;

Gelet op de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 18 oktober 2005 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 november 2005, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen, Besluit :

Artikel 1.De op 18 oktober 2005 opgemaakte lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, wordt als volgt gewijzigd : In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten » - Atenor Group brengt haar maatschappelijke zetel over van « Leuvensesteenweg 710, 1030 Brussel » naar « avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe » - Befimmo brengt haar maatschappelijke zetel over van « Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel » naar « Waversesteenweg 1945, 1160 Brussel » - Mitiska brengt haar maatschappelijke zetel over van « Industrielaan 24, 1740 Ternat » naar « Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden » In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten onder het publiek verspreid zijn, ingevolge een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar verkoopaanbod of een openbaar aanbod tot omruiling of ingevolge een vroegere toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt » - BKCP Invest brengt haar maatschappelijke zetel over van « Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel » naar « Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel » - Lutanes Investments brengt haar maatschappelijke zetel over van « Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel » naar « Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel » - Post-Fix Fund brengt haar maatschappelijke zetel over van « Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel » naar « Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel » - Post-Global Fund brengt haar maatschappelijke zetel over van « Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel » naar « Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel ».

Brussel, 5 december 2005.

De Voorzitter, E. Wymeersch

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^