Arrest van 30 juli 1998
gepubliceerd op 15 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
1998003414
pub.
15/08/1998
prom.
30/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


30 JULI 1998. - Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 5 januari 1998 evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de beursvennootschap Smeets, Verbaet & C° N.V. beslist heeft om de maatschappelijke benaming te wijzigen in Smeets Securities N.V., Besluit : De op 5 januari 1998 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd onder de titel « Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht » in de rubriek « Beursvennootschappen » door de wijziging van de benaming van de vennootschap « Smeets, Verbaet & C° N.V. » in « Smeets Securities N.V. ».

Brussel, 30 juli 1998.

De voorzitter, J.-L. Duplat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^