Arrest van 31 mei 2007
gepubliceerd op 29 juni 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2007003306
pub.
29/06/2007
prom.
31/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


31 MEI 2007. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben


De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op artikel 438, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de artikelen 194 tot 201;

Gelet op de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 3 mei 2007 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, van 1 juni 2007 evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen, Besluit :

Artikel 1.De op 3 mei 2007 opgemaakte lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, wordt als volgt gewijzigd : In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de fînanciële sector en de financiële diensten ».

Inschriiving van : - Alfacam Group, Naamloze vennootschap, Fabriekstraat 38, 2547 Lint.

Schrapping van : - Ubizen, Naamloze vennootschap, Philipssite 5, 3001 Leuven.

In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten onder het publiek verspreid zijn, ingevolge een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar verkoopaanbod of een openbaar aanbod tot omruiling of ingevolge een vroegere toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt ».

Inschriiving van : - Eryplast SA, Naamloze vennootschap, Zoning Industriel, Deuxième Avenue 16, 4040 Herstal.

Adreswijzigingen : - De maatschappelijke zetel van « Santander Benelux », Naamloze vennootschap, wordt overgebracht van « Wetstraat 227, 1040 Brussel » naar « Nerviërslaan 85, 1040 Brussel ». - De maatschappelijke zetel van « Elan Participations », Naamloze vennootschap, zal worden overgebracht van « Koningsstraat 180, 1000 Brussel » naar « Rogierplein 11, 1210 Brussel » vanaf 28 juni 2007.

Brussel, 31 mei 2007.

De Voorzitter, J.-P. SERVAIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^