Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 24 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 76.007 van 30 september 1998 van de Raad van State is het koninklijk besluit van 18 september 1997, waarbij de heer Ludo Deckers, advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerst (...)

bron
ministerie van justitie
numac
1998009866
pub.
24/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 76.007 van 30 september 1998 van de Raad van State is het koninklijk besluit van 18 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997014232 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1985 houdende vaststelling van de « en route »-luchtvaartheffingen type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997002112 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Regie der Gebouwen sluiten, waarbij de heer Ludo Deckers, advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, benoemd werd tot toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het gerechtelijk arrondissement Hasselt, vernietigd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^