Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 26 februari 1998

Raad van State Vernietiging Het arrest nr. 70502 uitgesproken door de Raad van State op 23 december 1997 vernietigt het koninklijk besluit van 6 mei 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 1989 houdende vastst(...) (...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022058
pub.
26/02/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Raad van State Vernietiging Het arrest nr. 70502 uitgesproken door de Raad van State op 23 december 1997 (VIe Kamer) vernietigt het koninklijk besluit van 6 mei 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^