Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 11 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Schorsingen Bij arrest nr. 86.405 van 30 maart 2000 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 13 maart 2000, houdende de benoeming van de heer Henk Vandamme, notaris ter standplaats in Aalst, in vervanging van de h Bij ar

bron
ministerie van justitie
numac
2000009345
pub.
11/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Raad van State. - Schorsingen Bij arrest nr. 86.405 van 30 maart 2000 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 13 maart 2000, houdende de benoeming van de heer Henk Vandamme, notaris ter standplaats in Aalst, in vervanging van de heer Patrick Moyersoen, ontslagnemend, geschorst.

Bij arrest nr. 86.414 van 30 maart 2000 van de Raad van State, sectie administratie, VIIIe kamer, wordt het eerste artikel van het koninklijk besluit van 12 maart 2000 houdende de benoeming van Thierry Lannoy tot notaris met standplaats te Namen, ter vervanging van de heer H. Loge, ontslagnemer, geschorst.

Het meergevorderde werd afgewezen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^